ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παθητικά στοιχεία / Δομημένη Καλωδίωση

logoΓια να υλοποιηθεί οποιοδήποτε δίκτυο τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να υπάρχουν οι υποδομές για αυτό, είτε μιλάμε για τοπικό δίκτυο (LAN είτε για δίκτυο ευρείας ζώνης (WAN). Οι υποδομές αφορούν κυρίως στα καλώδια διασύνδεσης ή τις ραδιοζεύξεις (wifi, 3G, κτλ)

Passive network infrastructure-bigΣτα επιχειρησιακά ή τα οικιακά δίκτυα η βασική μας υποδομή είναι το καλωδιακό σύστημα

Το καλωδιακό σύστημα για τις επικοινωνίες δεδομένων και φωνής οφείλει να είναι ενιαίο, έτσι ώστε η μελλοντική ή και άμεση ολοκλήρωση φωνής/δεδομένων να μπορεί να γίνει χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλωδιακό σύστημα.

Ακόμα οποιαδήποτε αλλαγή που απαιτείται απο το σύστημά μας μπορεί να γίνει εύκολα και άμεσα εφόσον το δομημένο καλωδιακό σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. networking

Η GTSN αναλαμβάνει την μελέτη/σχεδιασμό και την υλοποίηση δομημένων καλωδιακών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ANSI/TIA/EIA-606-A-2002.

Ενεργά στοιχεία

Τα ενεργά στοιχεία, όπως οι δρομολογητές οι μεταγωγείς, τα wi-fi access points/bridges, τα τηλεφωνικά κέντρα, κτλ, είναι οι υποδομές που μας δίνουν την δυνατότητα να υλοποιήσουμε τις απαιτήσεις για την επιθυμητή λειτουργικότητα.

30m2yd1Η σωστές επιλογές εδώ είναι μεγάλης σημασίας για την απρόσκοπτη αλλά και την ενδεδειγμένη λειτουργία του δικτύου σας.

Επιπλέον, ο σωστός προγραμματισμός των συσκευών αυτών καθιστούν δυνατή την σωστή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

 

 ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΦΩΝΗΣ

  • Σχεδιασμός / Υλοποίηση ΔικτύωνPoint_to_Point_Bridge
  • Καλωδιακά συστήματα δομημένης καλωδίωσης
  • Ασύρματες γεφυρώσεις ευρυζωνικών δικτύων για την πρόσβαση στο internet απο απομακρυσμένα σημεία, ή την διασύνδεση απομακρυσμένων δικτύων
  • Μελέτη και εγκατάσταση WiFi hotspots σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Τηλεφωνικά κέντρα PBX / IP PBXVoip-typical
  • Τηλεφωνία VoIP (Voice over IP), Εφαρμογές
  • Εκπαίδευση / Υποστήριξη